Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Kurser på grundnivå

Statistik A

A4 Grundläggande statistik (15 hp)

A5 Tillämpad statistik (15 hp)

A5 Tillämpad statistik (15 hp, halvfart, vt)

Statistik B

B1 Sannolikhetslära och inferensteori I (7,5 hp)

B2 Ekonometri (7,5 hp)

B3 Tidsserieanalys (7,5 hp)

B4 Tillämpad statistisk metod (7,5 hp)

Statistik C

C1 Sannolikhetslära och inferensteori II (7,5 hp)

C2 Multivariat analys (7,5 hp)

C3 Examensarbete (15 hp)

Tentamenstider

Aktuella tentamenstider för kurser på statistiska institutionen finner du via länken nedan.

Tentamenstider, statistiska institutionen.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Information angående stöd till studenter med funktionsnedsättning finner du här.

Omprövning av tentamensresultat

Om man vill ompröva ett tentaresultat går man till intendenturens reception (informationen på entréplan) och ber om en kopia av sin tenta om man inte redan gjort det samt en omprövningsblankett, denna blankett ska sedan lämnas in igen ifylld till receptionen. Resterande information finns på själva blanketten.

Rutiner vid misstanke om fusk vid examination

Vid Uppsala universitet finns gemensamma riktlinjer gällande rutiner för hantering vid misstanke om vilseledande vid examination. Dessa riktlinjer finns här.

Kopieringsguide för universitet och högskolor

Du finner kopieringsguiden här.