Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Kurser inom program

Ekonomprogrammet

A8 Statistik för ekonomer (15 hp).

Pol.kand.-programmet

A4 Grundläggande statistik (15 hp). Se även Kurser på grundnivå.

Samhällsplanerarprogrammet

Statistik för samhällsplanerare (15 hp, ht)

Kultur- och samhällsanalys

Grundkurs i statistik (7,5 hp)

Samhällsvetarprogrammet

Inom Samhällsvetarprogrammet kan alla ordinarie kurser på A, B och C-nivå läsas. Se Kurser på grundnivå

Tentamenstider

Aktuella tentamenstider för kurser på statistiska institutionen finner du via länken nedan.

Tentamenstider, statistiska institutionen.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Information angående stöd till studenter med funktionsnedsättning finner du här.

Rutiner vid misstanke om fusk vid examination

Vid Uppsala universitet finns gemensamma riktlinjer gällande rutiner för hantering vid misstanke om vilseledande vid examination. Dessa riktlinjer finns här.

Kopieringsguide för universitet och högskolor

Du finner kopieringsguiden här.