Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Statistikkurser inom andra masterprogram

Masterprogram i systemvetenskap

Statistik för systemvetare (7,5 hp).

Masterprogram i samhällsvetenskap

Kvantititativa metoder (7,5 hp).

Kvantitativa metoder II (7,5 hp).