Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Studier och funktionshinder

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna och det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Till exempel kan man få anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråks- eller skrivtolksstöd, extra lärarstöd, kurslitteraturen som talböcker, att få skriva tentamen i enskilt rum samt få längre tid vid tentamen.

Kontaktperson för dessa frågor på Statistiska institutionen är Davoud Emamjomeh (studievägledare).

Uppsala universitets samordnare för studenter med funktionshinder är Birgitta Hydén, Studerandebyrån, tel 018-471 18 77, e-post samordnare@uadm.uu.se