Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Fakultetens studiebevakare

På Samhällsvetenskapliga fakulteten jobbar två studiebevakare på uppdrag av Uppsala studentkår. De fungerar som en länk mellan studenterna, kåren och fakulteten. De arbetar med att förbättra studenternas situation; de bevakar utbildningen och utbildningsmiljön, representerar studenterna i fakultetsnämnden, hjälper enskilda studenter, rekryterar och utbildar studenter till institutionsstyrelser och jämställdhetsgrupper.

Har du en åsikt du vill framföra? Har du problem med något som rör din utbildning eller studiesituation? Vill du engagera dig för studenterna på din institution eller program? Då ska du kontakta studiebevakarna. De finns på Ekonomikum, mitt emot receptionen, rum A224. Du kan gärna komma förbi och ställa frågor eller informera oss om något som händer! Du kan mejla på Studiebev1.sam@us.uu.se och Studiebev2.sam@us.uu.se eller ringa på 018-471 69 89.

I institutionens styrelse sitter också studentrepresentanter som arbetar för studenternas bästa på institutionen.