Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Om oss

Uppsala universitet fick 1910 landets första professor i statistik, befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg. Sedan dess har ett antal professorer passerat revy på institutionen med professor Herman Wold och professor Karl G Jöreskog som internationella förgrundsgestalter. Institutionens nuvarande forskningsinriktningar är starkt förknippade med dessa båda professorer. Den största forskningsinriktningen är ekonometri och tidsserieanalys. Därefter kommer psykometri.

Att kunna lite grundläggande statistik är något som de flesta har glädje av. ”Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write” (H.G. Wells, 1895). Statistiska institutionen bedriver idag undervisning på kurser inom ett flertal utbildningar men vi utbildar även specialister och forskare inom ämnesområdet genom undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi utför också konsultationer främst mot forskare inom andra ämnesområden.


 

Aktuellt

The American Statistical Association (ASA)

har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller för alla som vill lära sig mer om vad statistik är!