Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Vem ska jag fråga?

Expedition och kursadministratörer

 • Om du behöver ett intyg
 • Om du behöver ett registerutdrag
 • Om du vill göra en adressändring
 • Om du behöver ansökningshandlingar
 • Frågor kring betyg på kurs
 • Frågor rörande studieuppehåll

Studievägledning

 • Ansökningsförfarande
 • Att studera vid Universitetet
 • Frågor gällande studie- och yrkesval
 • Frågor rörande studieavbrott
 • Funktionshinder
 • Om du kommit i otakt med dina studier
 • Planering av dina studier
 • Reservantagning
 • Schema
 • Studieinformation - intern
 • Tillgodoräknande av tidigare kurser
 • Utbildningsinformation