Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Tidsserieanalys och ekonometri

En tidsserie är observationer som är mätta och som har en naturlig ordning i tiden. Exempel som de flesta möter dagligen är aktiepriser, väder osv. Tidsserieanalys är den del inom statistik som dels analyserar dels utvecklar verktyg för analysen av tidsserier. Metoderna går ut på att utvinna väsentlig information ur tidsserierna för att sedan exempelvis använda den för att göra prognoser. Institutionen har en stor tradition inom tidsserieanalysen, speciellt med tillämpningar inom nationalekonomi. Statistiska metoder fokuserade på tillämpningar inom nationalekonomi brukar benämnas ekonometri. Tidserieanalys och ekonometri är det enskilt största forskningsområdet på institutionen, en tradition som grundades av Herman Wold som var professor vid institutionen under många år.

Mycket av institutionens forskning inom tidsserieanalys och ekonometri behandlar enhetsrotstest eller kointegration. Flera medarbetare är involverade i projektet Solving Macroeconomic Problems Using Non-Stationary Panel Data som bedrivs i samarbete med professorerna David Edgerton, Lunds universitet, och Joakim Westerlund, Göteborgs universitet.