Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Professorer vid Statistiska institutionen

1910–1914 Gustav Sundbärg
1916–1930 Nils Wohlin
1931–1938 Frans Josua Linders
1942–1970 Herman Wold
1971–2000 Karl Gustav Jöreskog
1976–2007 Anders Christoffersson
1987–1999 Reinhold Bergström
1991–1997 Adam Taube
2002–2014 Rolf Larsson
2003–2004 Anders Ågren
2008– Johan Lyhagen
2010–2011 Lennart Norell
2011– Fan Yang Wallentin
2015- Per Johansson